MŰANYAGIPARI SZEMLE: friss ismeretek a világ műanyagiparáról - magyarul!
Évente 6 szám összesen 40 ív terjedelemben. Előfizetési díja: 20000 Ft+ÁFA
Elektronikus változattal kiegészítve: 40000 Ft+ÁFA

Szakszerkesztő: Dr. Orbán Sylvia orbansylvia@t-online.hu
A régebbi cikkek szabadon olvashatók az Interneten: www.muanyagipariszemle.hu

ELŐFIZETHETŐ A KIADÓNÁL:
QUATTROPLAST KFT. 1047 Budapest, Fóti út 56.
Tel.: (1) 230 3802 Fax: (1) 230 4108
www.quattroplast.hu | sales@quattroplast.hu


2007. 5. szám tartalma:

Műanyagfajták és kompozitok

Különleges műanyaghabok: szilikonok és melaminok
A legismertebb műanyaghabokon, az EPS-en és a PUR-on kívül számos más műanyagfajtát is lehet habosítani. A szilikonhabok habosítására univrzális habosítószer-keveréket dolgoztak ki. A melemingyanta-alapú habanyag jelenleg a legkönnyebb hab a világon, de emellett számos előnyös tulajdonsága van. A kutatók foglalkoznak biológiailag lebomló habanyagok kifejlesztésével is.

Műanyagok tulajdonságai

Elasztomerek szélsőséges körülmények között
Az elasztomereket egyre szigorúbb, szélsőségesebb körülmények között alkalmazzák. Egyik ilyen alkalmazási terület a gépkocsik motortere, ahol növekszik a beépítés sűrűsége, emiatt a gumifélékből előállított tömítések, tömlők, vezetékek egyre magasabb hőmérsékletnek vannak kitéve, amelyen nem csak funkciójukat kell betölteni, hanem hosszú élettartamot is elvárnak tőlük. Az elasztomergyártók újabb és újabb típusokkal igyekeznek az igényeket kielégíteni. Egy másik extrém körülmények között dolgozó iparág az olajkitermelés, ahol a tömítéseknek nagyon magas nyomást, hőmérsékletet és vegyi hatást kell elviselniük. A hirtelen nyomáscsökkenés hatására a tömítések tönkremehetnek, ami üzemzavart és balesetet okozhat. Kutatások folynak annak felderítésére, hogy mi is történik egy hirtelen nyomáseséskor, és milyen okok vezethetnek ilyenkor a tömítés töréséhez.

Polisztirol fejlesztések: régi anyag új köntösben
A sztirolalapú polimerek tulajdonságainak módosítására több ismert módszert dolgoztak ki. A fejlesztések eredményeként nagyobb ütésállóságot és UV-stabilitást értek el. A habosított polisztirolok fejlesztése elsősorban olyan keverékek kidolgozására irányul, amelyek többet tudnak a tiszta EPS-nél.

Műanyagok feldolgozása

Mikroszerkezetek kialakítása nagy sebességű fröccsöntéssel
A nagy sebességű fröccsöntést nemcsak a vékony falú termékek előállításához lehet alkalmazni, hanem segítségével mikro- sőt nanoméretű mintázatot lehet kialakítani a termékek felületén.

Különleges fröccstechnikák
A szerszámon belüli szerelést többféle módon lehet megvalósítani, de célja mindig a műveletek integrálása, amivel javul a gazdaságosság és a minőség. A vízzel segített szendvicsfröccsöntési technológia (2K-WIT) kiszélesíti a vízzel segített fröccsöntéssel feldolgozható alapanyagok körét.

A tervezés és a tulajdonságok javítása a fújt üreges testeknél
Az orvostechnikai alkalmazások különleges igényeit nem csak anyagfejlesztésekkel, hanem újfajta berendezésekkel is ki lehet gazdaságosan elégíteni. A palackok tervezésében a lézeres letapogatás jelent újdonságot.

Extrudálás: többet, jobbat, gyorsabban
Az extrúziós üzemekben is egyik legfontosabb célkitűzés a termelékenység emelése. Ennek érdekében több új megoldást vezettek be az extruderek felépítésében. Egyik ilyen újítás az extruderek hosszának, az L/D viszonynak a növelése mind az egycsigás, mind pedig a kétcsigás típusokban. Az utóbbiak között megjelentek a speciálisan felépített nagyon nagy sebességű HSEI extruderek. Növelni kénytelenek a feldolgozók az extrúziós bevonás sebességét is. Az extrúderteljesítmény növelésével párhuzamosan itt különösen nagy gondot kell fordítani a kiegészítő berendezések összehangolására.

Többrétegű koextrudált üzemanyag- és ipari vezetékek
A felhasználók igényeit nem mindig lehet kielégíteni egyszerű, egyetlen anyagból készített csövekkel. Többrétegű csövek koextrudálásával azonban számos esetben elő lehet állítani a célnak legjobban megfelelő termékeket. Ilyenek pl. az üzemanyagot minimálisan áteresztő, négy- vagy ötrétegű etilén/vinil-alkohol záróréteget tartalmazó poliamidcsövek és a háromrétegű, középen habosított anyagot tartalmazó polipropilén vízelvezető csövek.

Kompaundálás: fejlesztések és beruházások
Kompaundálással, adalékok és színezékek bekeverésével a műanyagok amúgyis széles választéka tovább bővíthető, az adott alkalmazáshoz „finoman hangolható”. Ezért a kompaundáló berendezések fejlesztését mindig nagy figyelem övezi a feldolgozók részéről.

Újdonságok a gépkocsi-üzemanyagtankok gyártásánál
A műanyagok alkalmazásának egyik sikertörténete a gépkocsi-üzemanyagtankok gyártása. A hőformázási technológia lassan de biztosan eljut a sorozatgyártásig.

Műanyagok alkalmazása

PUR-ból kerékabroncs, kompozitból kerék
Az utóbbi évtizedekben az autóipar egyre több műanyagot használt fel. A nagy teljesítményű műanyagokat és kompozitokat ma már megtaláljuk a gépkocsik motorterében is. De az abroncs kizárólag gumiból, a felni pedig fémből készült eddig. Lehet, hogy a jövőben ez megváltozik, különösen a PUR abroncs tekintetében.

Polimer elektronika és műanyag csipek
A polimer elektronika több termékcsoportot foglal magában. Ide tartoznak a szerves LED-ek, a szerves FET-ek és fényelemek, valamint az RFID jelazonosító áramkörök. A termékcsoportok piaca eltérő nagyságú és fejlesztési igényük is különbözik egymástól.

Innováció - lehetőségek és buktatók
Az innovációnak mindig is nagy szerepe volt a műanyagipar fejlődésében. Napjainkban még élesebben elkülönülnek a kreatív és együttműködésre képes vállalatok a csak rutinfeladatokat végző cégektől. Ausztriában a műanyagipari innovációt segítő hálózatot alakítottak, amely már több mint 6 éves múltra tekint vissza.

Műanyagok piaci helyzete

A tömeg műanyagok piaci helyzete
Európa vegyiparának és műanyagiparának egyre több kihívással kell szembenéznie a kőolajban és földgázban gazdag, valamint az olcsó munkaerővel rendelkező térségek részéről. Az európai alapanyaggyártók és műanyag-feldolgozók menedzsmentje folyamatosan elemzi a stratégiai lehetőségeket, hogy az európai gyártás hosszútávon perspektivikus maradjon.

Műanyagok és a környezet

A műanyaghulladék újrahasznosítása nem csak kötelező, de gazdaságos is
A világ egyre több országában egyre szigorúbb törvényekkel próbálják elérni, hogy az ipari termelés és az ezzel járó hulladékképződés a lehető legkisebb mértékben károsítsa a környezetet. Ma már maguk a vállalatok is törekszenek erre, és számos új ötlettel segítik elő a környezetkímélő gyártást és a hulladék hasznosítását.

A műanyaghulladék újrafeldolgozása Európában
A műanyaghulladék újrafeldolgozása egyre inkább a műanyagipar egyik markáns részévé válik Európában. A legtöbb hulladékfeldolgozó Németországban található, az olaszországi gépgyártók pedig széles választékban kínálják berendezéseiket ehhez a tevékenységhez.

Műszaki műanyag félkész termékek - Ismertető sorozat:
Poli(amid-imid) – PAI

Angol-német-magyar szótár a műanyagiparban gyakran használt szavakra. 5. rész.
A szótár a Szemle honlapján keresőfunkcióval ellátva szabadon használható!


A Műanyagipari Szemle

az 1964-től kiadott "Műszaki információ. Műanyagok alkalmazása" című BME-OMIKK folyóirat 2004-től megjelenő folytatása.

A folyóirat a műanyagok előállításához és felhasználásához kapcsolódó széles tárgykörből merített anyagot közvetlenül felhasználható alakban juttatja a szakemberek és az érdeklődő olvasók kezébe.

A Műanyagipari Szemle a vezető külföldi folyóiratokból, hazai forrásokból és az Internetről válogatott és feldolgozott közleményeket jelenteti meg.

Megjelenik kéthavonta
Éves előfizetési díj: 20.000.-Ft+Áfa

Köszönettel vesszük olvasóink érdeklődését, észrevételeit és tematikai igényeit.

A quattroplast kft logoja

Quattroplast Kft.

1047 Budapest, Fóti út. 56.
Tel.: (1) 230 3802, Fax: (1) 230 4108
www.quattroplast.hu
sales@quattroplast.hu

Szerkesztőség, kiadó és terjszetés:
Quattroplast Kft.
A folyóirat a BME - OMIKK közremûködésével jelenik meg. A BME logoja A BME-OMIKK logoja

Szakszerkesztők:
Dr. Orbán Sylvia és Dr.Házkötő Gizella

A szakcikkek tartalma minden esetben a szerzô véleményét, álláspontját ismerteti és nem feltétlenül egyezik meg a szerkesztôk álláspontjával.

Tudományos szerkesztõbizottság:
Dr. Czél György PhD
Dr. Czigány Tibor DSc
Dr. Czvikovszky Tibor DSc
Dr. Deák Ferenc CSc
Dr. Dékány Imre DSc, akadémikus
Dr. habil. Kalácska Gábor CSc
Dr. Orbán Sylvia CSc
Dr. Pukánszky Béla DSc, MTA lev. tag
Dr. Zsuga Miklós DSc

Felelős szerkesztő és kiadó:
Dr. Deák Ferenc
Dr. Kalácska Gábor

Műanyagipari szótár:


Év / szám: