A keresés eredménye: 682 találat

vezet-hető vissza a polimer árak viszonylagos stabilitása. ... stabilitása. A monomerek és a polimerek piaci helyzete stabil; ...
(2016. 05 sz.)
eredetileg viszonylag merev polimert rugalmasabbá, lágyabbá ... SBR, etilén-propilén kopolimer; elasztomer; keverék; ... növelése etilén-propilén kopolimerrel és SEBS elasztomerrel ... nagyobb molekulatömegű polimerrel, ill. az ...
(2007. 06 sz.)
teljesítményű” rugalmas polimerek csoportjába. Ennek ... lehet a monomer vagy polimer jellegű lágyító megfelelő ... vannak monomer és polimer jellegűek. A poliészter lágyítók ... extrakcióállóság. polimer lágyítókat kétértékű ...
(2003. 02 sz.)
Gyógyszeradagoló rendszerek polimeralapú textilszerkezetekkel ... intenzíven fejlesztik a polimeralapú textilszerkezeteket. ... egészségügy; gyógyszeradagolás; polimermátrix; szálak; szálképzési ... szélesedik a műanyagok és a polimerekből ...
(2013. 03 sz.)
ismeretek szükségessége a polimerek ragasztására fokozottan ... és POM C szerkezeti polimerek ragasztását vizsgáltuk ... ragasztóanyagokkal. A polimerek felületét két változatban ... hidegplazmával kezelt polimer felületek ...
(2016. 06 sz.)
megváltoztathatják a polimerek tulajdonságait. Az ... (etilén/vinil-acetát kopolimer, EVA; kis sűrűségű polietilén, ... vizsgálata igazolta, hogy a polimer behatolt a montmorillonit ... agyag hatására az alappolimer értékéhez képest ...
(2008. 01 sz.)
FELHASZNÁLÁSA 4.3 polimer festékek alkalmazása ... réteg; monomer festék; polimer festék; fotolitográfia. ... fotorezisztrétegbe mono mer- vagy polimeralapú festékeket vittek ... többféle. Vannak polimerrétegben megkötött ...
(2003. 11 sz.)
ráfröccsöntik az azonos polimer ömledékét, ügyelve ... részlegesen kristályos polimereknél, de poli-karbonátfóliák ... rendezetlen állapotban lévő polimer lánc-molekulák többé-kevésbé ... rész-legesen kristályos polimerek ...
(2014. 05 sz.)
időjárás-állóság; kopolimerek; epoxidok; orvosi ... röntgensugárzás. Glicidilkopolimerek töltött műanyagok ... negatív hatással vannak a polimer oxidációs sta-bilitására, ... kifejteni, mint a töltetlen polimerekben. Ráadásul ...
(2014. 03 sz.)
visszadolgozni, mert az eredeti polimer károsodhat az első ... anyagot dolgoz nak fel, a polimer molekulatömege gyorsan ... hidrolízisre érzékeny polimerek közé tartoz nak, ...
(2003. 03 sz.)


Műanyagipari szótár:


Év / szám: